“ენების ევროპული დღე-2019”

ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა “პროგრესი” შეუერთდა “ენათა ევროპული დღის” აღნიშვნას. ენების ევროპული დღე ევროპის საბჭოს მიერ 2001 წელს ევროპის კულტურული მრავალფეროვნებისა და მრავალენოვნების აღსანიშნავად დაწესდა. ეს დღე ყოველწლიურად 26 სექტემბერს აღინიშნება და მისი მიზანია ევროპის საბჭოს 47 წევრ ქვეყანაში მცხოვრები რვაასი მილიონი ადამიანის წახალისება – ისწავლონ უფრო მეტი ენა ნებისმიერ ასაკში, სკოლასა თუ მის ფარგლებს გარეთ. ამ დღის აღსანიშნავად დღის განმავლობაში მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში.

ვრცლად